Naar boven

Colofon

Gegenereerd door ICTRecht-disclaimergenerator 

 

Algemeen

Derksen Mode VOF (Kamer van Koophandel 06069971), hierna te noemen Derksen Mode, verleent jou hierbij toegang tot derksenmode.nl (de website) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Derksen Mode behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Derksen Mode spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Derksen Mode.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Derksen Mode en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Derksen Mode, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.